Brukar ditt företag ordna med konferenser och kompetensutveckling för personalen? Brukar ni ordna allt själva på företaget? Skulle ni vilja ha hjälp? Kan ni tänka er att lägga nästa konferens utomlands? Det är inte alls omöjligt att lägga en konferens utanför Sveriges gränser.

Det har blivit alltmer populärt att resa lite längre på konferensresan. Detta av flera skäl. Resa är inte särskilt dyrt idag och kostnadsläget för boende och konferenslokaler samt event kan vara betydligt billigare utomlands.

Lite svårare kan det vara att ordna en konferens i Valencia, men det behöver inte vara det om man tar hjälp. Man behöver nämligen inte boka och arrangera allt själv. Ett företag som arrangerat många fantastiska konferenser utomlands är Ocean Group. De har bland annat anordnat kundmöten och konferenser i Paris, Dublin, Valencia och på Island. Du kan läsa mer om dessa arrangemang och olika kundcase på deras webbplats oceangroup.se. Exempelvis tog man med sig Polfärskt till Island för att bygga en treårig vision mellan ägare och ledning.

Ocean Group arrangerar inte bara själva resandet och boendet utan de har även stor erfarenhet av att skapa möten där man bygger strategier för hur man exempelvis ökar försäljningen och tar flera marknadsandelar. Man arrangerar också strategiska möten för personalutveckling med sikte på ett dra till sig kompetenta medarbetare.

Företaget kan också hjälpa till med att bygga kundmötesstrategier som att stärka relationerna med befintliga kunder så de stannar kvar. Man kan även bygga strategier för att drömkunden ska byta leverantör till just ditt företag. Ocean Group har koncept för att ta fram idéer för hur man kan hitta nya kunder eller nya marknader som man inte tidigare varit inne på.  Med andra ord kan Ocean Group ta hand om er konferens och se till att den blir både rolig och givande samt bidrar till att vidareutveckla både företaget och personalen.

Reseledaren
info@customdesign.se